⚛︎ Tất Cả Chung Tay. Cùng Bạch Mai Chiến Thắng Đẩy Lùi Dịch Bệnh CoVid19 Quyết Thắng. ⚛︎

Bạn cần đăng nhập để xem được lịch công tác.

Liên hệ Admin để được cấp tài khoản.


✎ THÔNG BÁO

 

Quảng Ninh "Kỷ luật và Đồng tâm" đẩy lùi Covid-19.

5 không với Covid-19

 Không chủ quan

 Không hoang mang, lo lắng

 Không tích trữ hàng hóa

 Không tự tập đông người

 Không đăng tin sai sự thật.

 

 

 


ĐĂNG NHẬP để xem được lịch công tác