⚛︎ Trung Tâm Y Tế Huyện Tiên Yên- Thân Thiện - Tận Tâm - Tin Tưởng ⚛︎
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 12/07/2020

[THÔNG BÁO]


Thứ hai, ngày 13/07/2020:
00:00:

 

8h00: Chào cờ Hát Quốc Ca, Giao ban toàn viện.

Địa điểm: Tại Phòng Giao Ban.

Thành phần: Ban giám đốc, Cán bộ chủ chốt các khoa phòng, Tổ trưởng các tổ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Họp triển khai thực hiện 8 tiêu chí cải tiến chất lượng BV của Bộ Y tế.

Địa điểm: Hội trường Bv đa khoa tỉnh QN.

Thành phần: Đ/c Việt – Giám đốc, Đ/c Nhung – Tổ CTCL.

14h00: Kiểm tra giám sát trang thiết bị y tế Kiểm tra  các khoa phòng theo quyết  định số 371/ QĐ –TTYT.

Địa điểm:  Các khoa phòng.

Thành phần: Đoàn Kiểm tra  theo Quyết định  đã ban hành ngày 16/6/ 2020.


Thứ ba, ngày 14/07/2020:
00:00:

 

7h15: Đi buồng khoa Truyền nhiễm, giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Khiêm- P.GĐ.

8h00: Giao ban kíp trực.

Địa điểm: Tại P.GB T3.

Thành phần: PGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Họp triển khai thực hiện 8 tiêu chí cải tiến chất lượng BV của Bộ Y tế.

Địa điểm: Hội trường Bv đa khoa tỉnh QN.

Thành phần: Đ/c Việt – Giám đốc, Đ/c Nhung – Tổ CTCL.

14h00: Kiểm tra giám sát trang thiết bị y tế kiểm tra các khoa phòng theo quyết định số 371/ QĐ –TTYT.

Địa điểm:  Các khoa phòng.

Thành phần: Đoàn Kiểm tra  theo Quyết định  đã ban hành ngày 16/6/ 2020.


Thứ tư, ngày 15/07/2020:
00:00:

 

7h15:. Đi buồng khoa Nội Giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Việt- Giám đốc.

7h15: Đi buồng khoa Truyền nhiễm, giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Khiêm- P.GĐ.

7h15: Đi thăm buồng khoa Sản. Giao ban cùng khoa Sản.

Thành phần: Đ/c: Hợp- P.GĐ.

8h00: Giao ban kíp trực.

Địa điểm: Phòng GBTT.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

13h30: Khám hội nạn nhân chất độc màu da cam Dioxin.

Địa điểm: Khoa khám bệnh TTYT Tiên yên.

Thành phần: Danh sách đoàn khám.

14h00: Bình xét ABC. Quý II toàn viện.

Địa điểm: Phòng GB tầng 3.

Thành phần: Hội đồng khen thưởng Bệnh viện.

15h00: Kiểm tra giám sát trang thiết bị y tế kiểm tra các khoa phòng theo quyết định số 371/ QĐ –TTYT.

Địa điểm:  Các khoa phòng.

Thành phần: Đoàn Kiểm tra  theo Quyết định  đã ban hành ngày 16/6/ 2020.


Thứ năm, ngày 16/07/2020:
00:00:

 

7h15: Đi buồng khoa Nội, giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Việt- Giám đốc.

7h15: Đi buồng khoa Truyền nhiễm, giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Khiêm- P.GĐ.

7h15: Đi buồng khoa Ngoại tổng hợp, giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Hợp- P.GĐ.

8h00: Giao ban kíp trực.

Địa điểm: Phòng GBTT.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

13h30: Khám hội nạn nhân chất độc màu da cam Dioxin.

Địa điểm: Khoa khám bệnh TTYT Tiên yên.

Thành phần: Danh sách đoàn khám.

14h00: Báo cáo sai sót chuyên môn, Bình bệnh án.

Địa điểm: Phòng giao ban T3.

Thành phần: Hội đồng khoa học, Các Bác sỹ,y tá trưởng.


Thứ sáu, ngày 17/07/2020:
00:00:

 

7h15: Đi buồng khoa Nội. giao ban cùng khoa

Thành phần: Đ/c: Việt- Giám đốc.

7h15: Đi buồng khoa Ngoại tổng hợp, giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Hợp- P.GĐ.

7h15: Đi buồng khoa Truyền nhiễm, giao ban cùng khoa.

Thành phần: Đ/c: Khiêm- P.GĐ.

8h00: Giao ban kíp trực.

Địa điểm: Phòng GBT3.

Thành phần: PGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Dự hội nghị TH, Về an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ Hạt nhân trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm: Hội trường tầng 4 chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Phường Hồng Hà- Hạ Long – Quảng Ninh.

Thành phần: Đ/c Việt – Giám đốc, Đ/c Lê – B.s Phó khoa CĐHA.

15h30: Chiều thứ 6 “5S”.

 Địa điểm: Tại tất cả các khoa phòng trong toàn Trung tâm

Thành phần: Tất cả cán bộ công nhân viên chức.