CƠ QUAN
Hôm nay: Thứ tư, ngày 12/08/2020
00:00:

 

8h00: Giao Ban Kíp Trực ( Trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, kíp trực, các bác sỹ.


[THÔNG BÁO]

ok

GÓP PHẦN CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19.

RA NGOÀI PHẢI CÓ KHẨU TRANG

RỬA TAY ĐÚNG CÁCH, HIÊN NGANG VỀ NHÀ.

 

 


Thứ năm, ngày 13/08/2020:11111111
00:00:

 

8h00: Giao Ban Kíp Trực ( Trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, kíp trực, các bác sỹ. .

14h00: Báo cáo sự cố Y khoa ( trực tuyến).

Địa điểm: Các khoa phòng.

Thành phần: Hội đồng khoa học, Các Bác sỹ,y tá trưởng.


Thứ sáu, ngày 14/08/2020:11111111
00:00:

 

8h00: Giao Ban Kíp Trực ( Trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, kíp trực, các bác sỹ.

14h00: Họp hội đồng khoa học.

Địa điểm: Tầng 3 phòng giao ban.

Thành phần: BGĐ, Hội đồng khoa học, Trưởng phụ trách cách khoa phòng.

15h30: Chiều thứ 6 “5S”.

 Địa điểm: Tại tất cả các khoa phòng trong toàn Trung tâm

Thành phần: Tất cả cán bộ công nhân viên chức.